Tjäna nu e ja tebaks men på en ny plats, den gamla ble för tråki å man kunde inte göra lika möcke som på den hä sidan. Få se va som händer hä men de blir en mjukstat. 

Ja kära kompisar, Nu e de slut de som stata som en protest mot neläggningen a Kungstorgsragganas sida. De e sköj att dom fått igång sin sida å allt fungerar som de ska, så då kan ja lägga å nu. Ha de bra, men vem vet vi kanse syns igen. Kör fösiktigt te nässta gång.

12) Va e de ja hör, va de inget missförstånd? NI hade ju kommet överens om att Kungstorgsraggarna skulle få inkomster från lotterit om boken å hör på omvägar att ingen fick vinsten heller. Hur kan han sälja lotter på en bok ta hem vinsten på TVÅTUSEN Å BEHÅLLA BOKEN ME? Hörde du kallade honom j-vla skitstövel och han då LOVA ordna upp det med er. TVÅ LÖGNER på samma kväll, FY F-N för en sån. Förstår att folk e förbannade. 

11) Tackar som frågar, men ja tycker de va en bra träff å de va ju schyst av den dä Custom å skänka en tavla som lottades ut, men de e ju INGEN som ska tjäna på träffarna utan va ja föstår går ALLA lottpengana te hemsidan. Men dö va e de för en snubbe som sålde lotter å inte ville lägga te te hemsidan, de kan la inte stämma? Man kan la inte göra så där alla jobbar ideelt?

10) Jaha nu e de dags å dra en sväng, på löda ede Gränseträff i Halden igen å då få la man se te å va dä. Ska bli gött å se en sta som gö nått för Raggana å inte som i lödas nä Yankee Cars hade Cruising me samling på Götaplatsen. Va hände, jo snuten kom å börja lappa bilana. Man kan ju föstå dom, masse me folk mellan 5 å 70år som hade sköj utan å slåss å drecka massa bränvin. Nä glaa mänsker e inte kul, stoppa de me en gång.

Jävla glädjedödare.

9) Ja så ha man vatt i Varberg, å hur va de då? Jo tackar som fråga på de hela en bra tillstälning, fredag kom vi ner i bra väder å stälde skale på Getterön sen in tlll stan för å träffa några kompisar för å käka. I h-lv-te heller vi hamna i en jävla kö som inte röde sig, en timme för nån km så de blev inget käk där utan vi drog te mcDonald å fick ett par  små fettklumpar i oss. Löda börja me lite fukt i luften men arangörerna hade jott ett JÄTTE jobb med infaten så man kom in välbehållen ( några fasna i skiten men dom ble lossdragna me samma). Sen kom SOLEN ,gör varmt å gör gött, träffa några polare från stan å tjöta en stund allt ble bra allså, sen på hemvägen ble de ett jäkla regn ve GBG men då va vi nästan hemma efter en bra tur. Hörs senare.

Tjena moss från oss.

8) Tjäna. nu e de ett tag sen ja skrev men NÄSTA freda drar ja å några kompisar te Varberg å Wheels and Wings (13-7) vi åker på freda me husvagnen å ställer oss på änga  på vänster sida  precis innan ingången där e gott om plats för både tält å husvagnar. Syns vi inte där syns la vi innanför bland husvagnsfolket på löda. Ha de bra te dess.

7) Tjäna i mån e de Onsda den 13 å då börjar träffana på Kajen, vet du inte va de e nånstans få la du fråga nån som vet (hä, hä) Klockan SEX börjar de så vi syns la då.  

6) Hej ALLA, Varberg nämar sig och en del undrar över hur man tar sig ner och när. Ja åker ner på freda eftermidag till den stora ängen strax före ingången, där står folk med husvagnar och en del tältar, det verkar bli fullt i min bil, några åker med å tältar.

5) Om ni undrar står vi på insidan bland husvagnsekipagen på Löda å ALLA (från Torget) e välkomna på fika.

4) Tjäna, jag ringde Varberg i dag ang Wheels and Wings 13-14 juli och att sätta upp sig för en klubbruta , så lätt e de inte längre. Förr fick dom största Klubbarna rutor men då det var orättvist mot småklubbarna inrättades lottdragning (rättvist tycker ja), fins intresse så kan vi sätta upp oss för lotterit,(om klubbruta)  chansen fins ju. Hör av er ni som vill va me.

3) Ha ni kott från Torget eller era gamla bilar lägger ja jäna in dom här. Skecka me mail eller på annat sätt. Brevduva??

2) Tjäna alla KUNGSTORGSRAGGARE, tack för en görbra träff på Othello NI å pessonalen jodde de te en lyckad afton.  Nästa träff bli la på kajja vid Maritima den 13 juni gasa på te dess.  

1) Tack Simson för påminelsen om att det gäller Onsdagsträffar fram till sista Augusti.